Obchodní podmínky

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu Testeryparfémů.cz je společnost Amber Land s.r.o. se sídlem Vídeňská 125a, 61900 Brno, IČ:46905430, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 6125.

Kupující uskutečněním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující před odesláním objednávky upozorněn.

Všechny ceny v obchodě jsou uvedeny včetně DPH v českých korunách.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.)

Dodací podmínky a doručení zboží

Zboží bude odesláno službou České pošty - balík do ruky.

Zboží odeslané prostřednictvím České pošty je obvykle doručené do druhého pracovního dne od odeslání. O odeslání informujeme kupujícího emailem a sms. V případě, že zásilku se nepodaří doručit, bude připravena k osobnímu vyzvednutí na pošte, kde bude uložena po dobu 6 dnů.

Zásilky jsou pojištěny v hodnotě zboží.

Poštovné balíkem České pošty činí 99 Kč včetně DPH.

Výrobky vedené skladem odesíláme zpravidla ihned v den objednání. V případě, že zboží není skladem a dodávka si vyžádá delší období, budeme o termínu dodání informovat emailem nebo telefonicky v nejkratším termínu.

Plaby za zboží

Platit v našem obchodě můžete jedním z následujících způsobů:

• dobírka: za zboží zaplatíte až při jeho převzetí

• bankovní převod: čekáme na platbu od kupujícího a až po připsání částky na náš účet posíláme zboží

Žádný způsob placení není u nás zpoplatněn.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo v souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od obdržení zboží jej bez udání důvodu vrátit a my vám dle vašeho výběru vrátíme peníze nebo vyměníme zboží za jiné.

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů. V souladu s § 1837 zákona č. 89/2012 spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. V případě opotřebení nebo poškození zboží má prodávající nárok si účtovat náklady odpovídající tomuto opotřebení.

Při uplatnění nároku na vrácení peněz postupujte, prosíme, následovně:

• zboží nám zašlete běžnou balíkovou poštou na vlastní náklady na adresu provozovny. Zboží nesmí být zasláno na dobírku.

• do zásilky s vráceným zbožím vložte kopii daňového dokladu.

Navrácení peněz probíhá bankovním převodem bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Reklamační řád

Při reklamaci se Vám budeme snažit vyjít vstříc a záležitost neprodleně řešit. K rychlému a úspěšnému vyřízení reklamací dodržujte, prosíme, následující podmínky.

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je vadné, nefunkční, či poškozené, oznamte nám zjištěné vady co nejdříve emailem, případně telefonicky nebo písemně. Zboží, které reklamujete, je nutné po domluvě vrátit na naší adresu provozovny.

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí kupujícího o způsobu vyřešení reklamace. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

Záruční lhůta se nevztahuje na vady vzniklé neodborným či nešetrným zacházením. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce. Při převzetí zboží od přepravce si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen uveďte tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby, případně zásilku vůbec nepřebírejte.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a činí 24 měsíců. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Ochrana osobních dat

Služby internetového obchodu poskytujeme plně v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prohlašujeme a zavazujeme se k tomu, že osobní údaje, které nám poskytnete, budou použity pouze k účelům, které souvisejí se službami internetového obchodu a že je neposkytneme žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením Vaší objednávky.

Nakupující využíváním služeb našeho obchodu dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Nakupující má právo kdykoli zažádat o vymazání svých osobních údajů z databáze.

Máte-li dotazy nebo připomínky k obchodním podmínkám, možnosti odstupení od smlouvy, reklamačnímu řádu nebo pravidlům na ochranu osobních dat, můžete nás kontaktovat prostřednictvím těchto kontaktních informací.